Webwinkel Keurmerk en klantebeoordelingen

webwinkel_knop_new.jpg
dierkenner.jpg
ideal-logo.jpg
post nl logo.jpgkdz logo.png
twitter.jpg windowsmail.gif

Volg ons op twitter

 

 

 


Tuinkenner tuinlinks organisaties

Vogelbescherming Nederland                                                                                                     Missie en Visie:                                          

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun vogelbeschermingleefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Visie                                                                                                                                                         Een wereld zonder vogels is ondenkbaar. Vogels zijn een wezenlijk onderdeel van de natuur. Met veel vogelsoorten gaat het echter slecht. In de wereld leven 10.000 vogelsoorten, waarvan maar liefst één vijfde in hun voortbestaan wordt bedreigd. Door vogels te beschermen helpt Vogelbescherming mee de natuur in stand te houden. Daarmee dragen we bij aan een leefbare wereld.

 

Natuurmonumenten                                                                                                      Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 830.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden.natuurmonumenten Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur.

 

Hulp                                                                                                                                               Uw steun is daarbij hard nodig. Doe mee, geef op giro 9933. Of word lid, het kan al vanaf twee euro per maand. U kunt als lid bovendien meepraten over het beleid van de organisatie via een districtscommissie. Bel 0900 - 8335

 

Steun het Wereld natuurfonds                                                                                                            

Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. In het belang van de natuur en in het belang van de mens diewereldnatuurfonds de natuur nodig heeft. Het beleid van het Wereld Natuur Fonds is erop gericht de biodiversiteit op aarde te beschermen.

Het Wereld Natuur Fonds doet dit door:

De belangrijkste leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen.                                                                                                                                            Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen;

De belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten;

De Nederlandse samenleving bewust te maken dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiële handelingsperspectieven (donateurschap, giften) en niet-financiële handelingsperspectieven (deelname acties, vrijwilliger worden, het kopen van FSC-hout, het afnemen van groene energie et cetera).

 

Webmare                                                                                               webmare   Welkom bij Ekologisch tuinieren. Deze website is opgezet voor mensen die willen beginnen met Ekologisch tuinieren. Het begint  bij de indeling van uw moestuin tot en met het oogstenvan uw groente en fruit. 

 

De Kleine Aarde                             dekleineaarde.JPG                                                                                                         

De Kleine Aarde is een van de oudste milieuorganisaties in Nederland. De stichting werd opgericht in 1972. Het is de enige landelijke organisatie met een eigen Eco-park van bijna 3 hectare, waar je niet alleen inspiratie en informatie vindt, maar ook de concrete producten en diensten die een duurzame leefstijl mogelijk en zelfs aantrekkelijk maken.

De naam De Kleine Aarde  verwijst naar de voorspelling van de Club van Rome in 1972 dat onze aarde langzaam meer zeker te klein zou worden, gezien de groei van de wereldbevolking en de snelle toename van de consumptie. Eerst kwam het kwartaalblad  De Kleine Aarde uit. En een jaar later kwam het project in Boxtel van de grond; een proeftuin voor duurzame productie en consumptie van bijna 3 hectare. Dat is nu het Eco-park van De Kleine Aarde, waar iedereen inspiratie kan opdoen voor een duurzame leefstijl.

Rond 1987 is onze aarde echt te klein geworden. Dat is duidelijk geworden met het model van de Mondiale Voetafdruk. Mondiaal gebruiken we nu op jaarbasis meer dan de aarde duurzaam kan opbrengen. Dus teren we in op het natuurlijk kapitaal. Werken aan een duurzame leefstijl is daarom urgenter dan ooit te voren.

 

Greenpeace                                                                                                                                       Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

                                      

Vanuit het kantoor in Amsterdam werkt Greenpeace Nederland aan verschillende milieuthemas. Greenpeace heeft specialisten op het gebied van klimaat, energie,        toxische stoffen en biodiversiteit.

 

Ook kunt u zoeken op de site van de vereniging van biologische bedrijven in het groen van de Wilde Weelde